OBERTURA APLICACIÓ DE CAPTURA DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2019 DE LES EELL

Recordem que està oberta a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l’aplicació per la tramesa de les Línies Fonamentals del Pressupost 2019 de les EELL.

 

Aquesta aplicació romandrà oberta fins el 14 de setembre de 2018 a les 24:00 hores.

 

Us facilitem l’enllaç d’accés a l’aplicació:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=11

 

Annexem enllaç per accedir a la guia per a la comunicació de la informació de les línies fonamentals:

 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guía%20LineasFundamentalesDelPresupuesto_2019_version%2020180710.pdf

 

* Recordeu que per omplir les dades, per l’exercici 2018 aquestes fan referència a l’estimació de drets i obligacions reconegudes a 2018, i per l’exercici 2019 serà de previsions inicials d’ingressos i de crèdits inicials de despeses.