OBERTURA APLICACIÓ SOL•LICITUD ADHESIÓ COMPARTIMENTS FONS DE FINANÇAMENT D'EELL 2019

 

S’ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicació per a la sol·licitud d'adhesió i comunicació de necessitats financeres per la seva cobertura a 2019, dels diferents compartiments del Fons de Finançament d'Entitats locals (Fons d'ordenació i Fons d'impuls econòmic)

 

RECORDEU que la data límit per a la sol·licitud d'adhesió a cadascun dels compartiments del Fons és el proper 14 de setembre de 2018 a les 24:00 hores 

 

Us annexem l’enllaç d’accés a l'aplicació per poder fer la sol·licitud d'adhesió als Fons:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

Un cop entreu dins de l'aplicació podreu:

 

- consultar les condicions d'elegibilitat pels Fons de Finançament (Fons d’ordenació i d’impuls econòmic) per l'aplicació dels diferencials màxims sobre el cost de finançament de l'Estat, i altres condicions necessàries.

 

- Us indicarà a quin dels compartiments us podeu adherir i podreu accedir per fer la sol·licitud d'adhesió.

 

FONS D'ORDENACIÓ

 -  Els ajuntaments que es trobin en una situació financera negativa definida en l'art. 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de desembre podran sol·licitar l'adhesió al Fons fins al proper dia 14 de setembre de 2018. Aquesta adhesió ha d'especificar les necessitats financeres i ha d'estar aprovada pel Ple i acompanyada d'un Pla d'Ajust.

 

El mateix hauran de fer els que es trobin en l'art. 39.1.b) del RDL 17/2014.

 

La nota explicativa us aclareix cadascun dels casos per aquest compartiment.

 

FONS D'IMPULS ECONÒMIC

 - Els ajuntaments que es trobin en l'àmbit subjectiu de l'art. 50 del RDL 17/2014, de 26 de desembre, disposaran també fins al proper 14 de setembre de 2018 per presentar la sol·licitud d'adhesió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, especificant les necessitats financeres per 2019 i SENSE necessitat de l'aprovació d'un pla d'ajust

 

Annexem també l’enllaç amb la nota explicativa relativa a l'obertura d'aquest procediment d'adhesió que s’inicia el 30 de juliol, on expliquen qui es pot adherir i quines necessitats es cobreixen:

 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/FFEELL%202019%20Nota%20apertura%20adhesión%20y%20comunicación%20necesidades%20financ.pdf