OBERTA APLICACIÓ PER LA TRAMESA DE L’EXECUCIÓ DEL 2ON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2018


Us informem que s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la tramesa de la informació de l'execució del Segon Trimestre del pressupost de l'exercici 2018.

 

La data de finalització de la tramesa és el proper 31 de juliol de 2018 a les 24:00 h.

 

Trobareu l’accés a l’aplicació en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105

 

Adjuntem també l’enllaç de la guia explicativa per a complimentar les dades de la tramesa: 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_1,%202%20y%203%20_2018_Guia%20Completa_v%2002072018.pdf

 

PRINCIPALS NOVETATS PER AQUEST EXERCICI respecte a l’execució del primer trimestre de 2018:

 

1- A partir d’aquest 2on trimestre es poden finançar les inversions financerament sostenibles en càrrec al superàvit de l’exercici 2017 i amb destí a nous grups de programes, en base al Reial decret-llei 1/2018, de 23 de març.