RECORDATORI FINALITZACIÓ DE TERMINIS DE DIFERENTS TRAMESES D’OBLIGACIONS AL MINHAP

 

** Us recordem que el dia 29 D’ABRIL DE 2018 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:

 

1. Tramesa d' informació sobre les retribucions per part dels Ens Locals contemplada en l'Ordre HAP/2105/2012 (ISPA 2018). 

Enllaç d’accés a la plataforma:

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

  


** Us recordem que el dia 30 D’ABRIL DE 2018 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:

 

1. TRAMESA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017 en l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL: 

Annexem l’enllaç d'accés a la plataforma:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=103

Enllaç guia explicativa enviament de la liquidació de 2017:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Liquid_2017_Guia%20Total_20180309.pdf

  

2. Tramesa dels TIPUS IMPOSITIUS DE 2018:

L'accés de la plataforma el podeu trobar en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=20

 

  

** El dia 03 DE MAIG DE 2018 finalitza la tramesa a l’Oficina virtual de coordinació financera amb les EELL per:  


1. Tramesa d'informació EXECUCIÓ 1er TRIMESTRE del pressupost de 2018

Enllaç per accedir a l’aplicació:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105