CONVOCATÒRIA COMPENSACIONS ECONÒMIQUES RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES LOCALS 2018

En el DOGC 7596, de data 11 d'abril de 2018, s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2018 (ref. BDNS 392791).

 

D'acord amb aquesta Resolució, poden sol·licitar aquestes compensacions els ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants (de conformitat amb les xifres oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya referides a l’any 2016) i s'hauran de presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, i fins a l’11 de maig de 2018, inclòs, per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, l’EACAT (http://www.eacat.cat)

 

Els serveis territorials de cooperació local de la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals han de prestar l'assistència tècnica necessària als ajuntaments participants en la preparació de les sol·licituds i en la utilització dels mitjans telemàtics.

 

Adjuntem enllaç a la publicació en el DOGC de la  Resolució GAH/664/2018:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7596/1669375.pdf