AMPLIACIÓ TERMINI TRAMESA DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2019-2021

 

Us comuniquem que s’ha tornat a obrir a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, l'aplicació per a la tramesa dels PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2019-2021. (s’havia tancat el termini el passat 15/03/2018)

 

La plataforma estarà oberta fins el dia 20 d’abril de 2018 a les 24.00 hores.

 

Podreu accedir a l’aplicació a l’enllaç següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=4

 

Us adjuntem l’enllaç on trobareu la guia explicativa per a realitzar aquesta tramesa:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Plan_Presup_2019_2021_Guia_%2020180208.pdf

 

Us recordem les NOVETATS:

 

*  Per aquest exercici, l’aplicació afegeix la pregunta: “Valora que la corporació complirà la Regla de la despesa al tancament de l’exercici?”, a la qual s’haurà de contestar amb un SI o NO. RESPONDRE és OBLIGATORI per tots els exercicis que es dóna informació, de 2018 a 2021.

 

NOTA IMPORTANT: Donat que NO es disposa d'informació de la taxa de creixement per a l'exercici 2021 pel que fa a la regla de despesa, a la mateixa Guia explicativa en l'apartat "Formulari de Despeses", s'estableix que per al 2021 s'aplicarà la mateixa taxa que s'aprova per a l'exercici 2020, per tant, el 2,8%.

 

Us recordem que les taxes de creixement establertes per aquests exercicis són les següents:

 

2018

2019

2020

2021

2,4

2,7

2,8

2,8

 

Per omplir les dades l’exercici 2018 serà l’estimació dels drets i obligacions reconegudes a 31/12, i per la resta d’exercicis, 2019-2020-2021 serà estimació de previsions i crèdits inicials.