Obertura aplicació CIR local per la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers a 31/12/2017


S'ha obert en l’oficina virtual de coordinació financera per a les entitats locals, l'aplicació de captura de la CIR Local, que permet la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a data 31 de desembre de 2017 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica y local).


Adjuntem link de l'Oficina Virtual de de Coordinació Financera amb les EELL per accedir a l'aplicació (és l'accés a l'aplicació per la captura de CIR local):

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=22


Annexem també, el link de la guia explicativa per fer la comunicació d'aquesta informació:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesCIR.pdf


Aquesta aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers a data 31/12/2017, restarà oberta fins al 30 de març de 2018 a les 24:00 hores.


*Recordem que l'aplicació del CIR Local va ser modificada per poder tenir en compte les necessitats de la informació derivada de les Resolucions de 16 de setembre de 2016 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que deroga la Resolució de 31 de juliol de 2015, i on es defineix el principi de prudència financera) i de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General Autonòmica i Local (en la qual es defineix el principi de la prudència financera de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o avals, re