REOBERTURA APLICACIÓ tramesa PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2017-2019 i 2018-2020

 

AVÍS IMPORTANT:


Es torna a obrir el termini en l'aplicació de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals dels PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI de 2017-2019 i 2018-2020, per remetre la informació REQUERIDA per incompliment de les obligacions de remissió de la informació de l'1 de febrer de 2016 a  01 de setembre de 2017


El termini d’enviament serà des del DIA 13 FINS al 21 de DESEMBRE DE 2017 A LES 24:00 HORES


Us annexem els links d’accés per a fer l’enviament:


Plans pressupostaris a mig termini 2017-2019:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=4

 

Plans pressupostaris a mig termini 2018-2020:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=4