NOU TERMINI SOL•LICITUD ADHESIÓ AL FONS D’ORDENACIÓ DELS COMPARTIMENTS DELS FONS DE FINANÇAMENT D'EELL

 

Torna a estar oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicació per a la sol·licitud d'adhesió i comunicació de necessitats financeres per la seva cobertura a 2018, el compartiment del Fons d’ordenació dels diferents Fons de Finançament d'Entitats locals, en concret el que fa referència a l’art. 39.1.a del RDL 17/2017, de 26 de desembre.

 

Us annexem el Link de la resolució del 20 d’octubre de 2017 on s’explica aquesta nova obertura i que s’ha de fer per adherir-se:

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Ampliación%20F.%20Ordenación-Resol%20Firma%20SGFAL%20(v%20final%2020-10-17)-Firmada.pdf

 

L’accés a l’aplicació el teniu en el link següent:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

Un cop dins de l'aplicació podreu:

 

- consultar les condicions d'elegibilitat pels Fons de Finançament per l'aplicació dels diferencials màxims sobre el cost de finançament de l'Estat, i altres condicions necessàries.

 

- Us indicarà a quin dels compartiments us podeu adherir i podreu accedir per fer la sol·licitud d'adhesió (en aquest cas només permetrà fer-ho al Fons d’ordenació i als ajuntaments que es trobin en la situació de l’art. 39.1.a)

 

El nou termini finalitza el proper 3 DE NOVEMBRE DE 2017

 

FONS D'ORDENACIÓ

 

* Els ajuntaments que es trobin en una situació financera negativa definida en l'art. 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de desembre podran sol·licitar l'adhesió al Fons fins al proper dia 3 de novembre de 2017. Aquesta adhesió ha d'especificar les necessitats financeres i ha d'estar aprovada pel Ple i acompanyada d'un Pla d'Ajust.

 

En el cas, que ja s’hagués sol·licitat adhesió al mes de juliol, i es volgués ampliar, caldria enviar de nou el Pla d’ajust modificat.