OBERTURA APLICACIÓ PER LA COMUNICACIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT DEL 4art TRIM. DELS FONS DE FINANÇAMENT

 
Us comuniquem que ja s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, l'aplicació FFEELL per a l'enviament a l'ICO de les ordres de pagament del 4art trimestre per atendre les necessitats financeres dels Fons de Finançament, Fons regulats en el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de caràcter econòmic. (RECORDEU: Només per les entitats que s'han adherit a alguns d'aquests Fons)
 
Podreu trobar-la en el següent link:
 
 
 
Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 15 de setembre de 2017 a les 15:00 hores 
 
 
Us annexem les guies per realitzar aquesta comunicació dels 2 Fons de Finançament:
 
- FONS D'IMPULS ECONÒMIC
 
 
 
 
- FONS D'ORDENACIÓ