NOTES INFORMATIVES SOBRE ENDEUTAMENT I INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE

 

En aquest mes de juliol s'han publicat diverses notes a l'Oficina virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats locals sobre endeutament a llarg termini i sobre inversions financerament sostenibles.

 

Us annexem els links d'aquestes notes per a al vostre coneixement: 

* NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÈGIM LEGAL APLICABLE A LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI A CONCERTAR PER LES ENTITATS LOCALS EN L'EXERCICI 2017: (20/07/2017)

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Endeudamiento/Nota%20Informativa%20Endeudamiento%202017_vdef.pdf


* NOTA RELATIVA A L'APLICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES EN 2016: (28/07/2017)

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Sist%20Financiacion%20y%20Deuda/InformacionEELLs/2016/2016_inversion_financieramente_sostenible.pdf