AVIS: Resolució MINHAFP Substitució Retenció PTE mecanisme FFPP per Préstec

 

S’ha publicat a l’Oficina virtual de Coordinació Financera amb les EELL la Resolució de 26 de juliol de 2017 de la SGFAL per la que es concreta el procediment i termini a través del qual es farà efectiva la modificació de les condicions financeres del deute amb el FFPP, per a aquelles entitats que s’acullin a la substitució de l’aplicació de retencions de la PTE per la formalització de préstecs amb càrrec al FFPP.

 

La presentació de sol·licituds es podrà formalitzar entre els dies 4 i 22 de setembre de 2017 per l’aplicació corresponent que es posarà a disposició de les EELL i a la que s’haurà d’adjuntar el Pla d’ajust aprovat prèviament pel Ple de la corporació.

 

Us adjuntem l’enllaç on trobareu la resolució: 

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Sustitución%20retenc%20PTE%20por%20ptmos%20FFEELL-Resol%20SGFAL%20(26-07-17)-FIRMADA.pdf