Nota informativa sobre la Resolució de 12 de juny de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Ad

 

Nota informativa sobre la Resolució de 12 de juny de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.