OBERTURA APLICACIÓ SOL•LICITUD ADHESIÓ COMPARTIMENTS FONS DE FINANÇAMENT D'EELL

 


Ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicació per a la sol·licitud d'adhesió i comunicació de necessitats financeres per la seva cobertura a 2018, dels diferents compartiments del Fons de Finançament d'Entitats locals (Fons d'ordenació i Fons d'impuls econòmic)


 


Us annexem el Link accés a l'aplicació per poder fer la sol·licitud d'adhesió als Fons:


 


 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62


 


Un cop dins de l'aplicació podreu:


 


- consultar les condicions d'elegibilitat pels Fons de Finançament per l'aplicació dels diferencials màxims sobre el cost de finançament de l'Estat, i altres condicions necessàries.


 


- Us indicarà a quin dels compartiments us podeu adherir i podreu accedir per fer la sol·licitud d'adhesió.


 


FONS D'ORDENACIÓ


 


* Els ajuntaments que es trobin en una situació financera negativa definida en l'art. 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de desembre podran sol·licitar l'adhesió al Fons fins al proper dia 22 d'agost de 2017. Aquesta adhesió ha d'especificar les necessitats financeres i ha d'estar aprovada pel Ple i acompanyada d'un Pla d'Ajust.


 


El mateix hauran de fer els que es trobin en l'art. 39.1.b) del RDL 17/2014.


 


La nota explicativa us aclareix cadascun dels casos per aquest compartiment.


 


FONS D'IMPULS ECONÒMIC


 


* Els ajuntaments que es trobin en l'àmbit subjectiu de l'art. 50 del RDL 17/2014, de 26 de desembre, disposaran també fins al proper 22 d'agost de 2017 per presentar la sol·licitud d'adhesió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, especificant les necessitats financeres per 2018 i sense necessitat de l'aprovació d'un pla d'ajust


 


 


RECORDEU que la data límit per a la sol·licitud d'adhesió a cadascun dels diferents dels compartiments del Fons és el proper 22 d'agost de 2017.


 


Us annexem també, el link amb la nota explicativa relativa a l'obertura d'aquest procediment d'adhesió que finalitza a l'agost, on expliquen qui es pot adherir i quines necessitats es cobreixen:


 


http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Fondos%20de%20Financiación-Nota%20apertura%20para%20OVEL-v20170711.pdf