Nota informativa sobre la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, en allò que afecta la gestió dels recursos humans dels ens locals i el règim retributiu dels membres de les corporacions locals

Nota informativa sobre la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, en allò que afecta la gestió dels recursos humans dels ens locals i el règim retributiu dels membres de les corporacions locals