Obertura aplicació Minhap per a la comunicació de les ordres de pagament a l'ICO 3er trimestre 2017 dels Fons de finançament

 

Les entitats locals que varen sol·licitar l'adhesió per l'any 2017 en algun dels fons del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que hagin rebut resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local autoritzant l'adhesió, hauran de confirmar els imports trimestrals de les necessitats financeres sol·licitades en els Fons d'Impuls Econòmic i d'Ordenació.

 

Annexem link d'accés a l'aplicació per la comunicació d'aquests imports trimestrals:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

El termini per fer aquesta comunicació és des del dia 06 de Juny al dia 14 de juny de 2017 fins les 24:00 hores.

 

Us annexem també la guia informativa per a l'enviament de la informació:

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Guía%20FIE-órdenes%20de%20pago%202017.pdf