RECORDATORI FINALITZACIÓ DE TERMINIS TRAMESA OBLIGACIONS AL MINHAP

Us recordem que el dia 28 d'abril de 2017 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació: 

 

1. Tramesa de la liquidació del pressupost de 2016 en l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL:

 

Annexem el link d'accés a la plataforma:


https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=72


 


2. Tramesa de la captura de l'execució del primer trimestre del pressupost de l'exercici 2017


 

L'accés de la plataforma el podeu trobar en el següent link: 


https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

** Us recordem que el dia 29 d'abril de 2017 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:


 


1. Tramesa d' informació sobre les retribucions per part dels Ens Locals contemplada en l'Ordre HAP/2105/2012 (ISPA).


 

Trobareu la plataforma corresponent al link següent:


http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/retribuciones_CCAA_CCLL/ispa2017.html

 

** Us recordem que el dia 30 d'abril de 2017 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació: 


 

1. Tramesa d'informació del seguiment i informació addicional per part de tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat un pla d'ajust corresponent al 1er trimestre de 2017

 


Link: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15