Obertura de l'aplicació per comunicar les ordres de pagament a l'ICO

S'ha obert en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL, l'aplicació per a la comunicació de les ordres de pagament a l'ICO corresponents al 1er i 2on trimestre de 2017 dels Fons de Finançament (Fons d'Ordenació i Fons d'Impuls Econòmic)

 

El termini de comunicació s'inicia el 12 d'abril de 2017 i finalitza el dia 19 d'abril de 2017 a les 15:00 hores.

 

Amb aquest aplicació es comunicarà a l'Institut de Crèdit Oficial, la informació necessària per atendre les necessitats financeres que es varen meritar en l'exercici 2017.

 

S'han elaborat les corresponents guies per explicar el funcionament i la forma de omplir les dades en l'aplicació informàtica.

 

Annexem el link de les 2 guies ,en funció del fons al que s'hagi adherit l'entitat:

 

1- Guia per l'enviament d'informació a l'ICO per les necessitats financeres sol·licitades al Fons d'Impuls Econòmic:

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Guía%20FIE-órdenes%20de%20pago%202017.pdf

 

2- Guia per l'enviament d'informació a l'ICO per les necessitats financeres a atendre a 2017, sol·licitades en el Fons d'Ordenació:

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Guía%20FO-órdenes%20de%20pago%202017.pdf