AMPLIACIÓ TERMINI DE SOL•LICITUDS CANVI DE CONDICIONS DELS PRÉSTECS DEL FONS DE FINANÇAMENT 2012-2016

 

S'ha publicat a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats locals, la Resolució de 11 d'abril de 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, per la qual es comunica l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds pels ajuntaments que poden acollir-se a l'ampliació del període de carència i d'amortització dels préstecs formalitzats amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors i amb el Fons d'Ordenació fins 2016, i on es determina el procediment que s'haurà de desenvolupar per a que s'apliqui aquesta mesura.

 

 

 

Us annexem el link d'accés al PDF de la Resolució:

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Ampliación%20carencia%20y%20amortiz-Resol%20SGFAL%20(11-04-17).pdf

 

 

 

També el link per poder accedir a la plataforma AUTORIZA i saber si s'és un dels municipis inclosos en la relació d'aquesta resolució per sol·licitar l'ampliació:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

 

 

Per donar compliment a l'acord del dia 2 de març de 2017, es va aprovar la resolució de 29 de març de 2017 on es va establir terminis per la sol·licitud per part dels ajuntaments, termini que finalitzava el 07/04/2017, i així el dia 10/04/2017, s'enviaria l'ICO la relació de les entitats que ho haguessin sol·licitat.

 

 

 

Donats els diversos problemes dels ajuntaments per poder adoptar acords plenaris per adoptar les mesures per a aquesta adhesió, la Secretaria General es reitera en la Resolució del 29/03/2017 i amplia el termini per a la presentació  de sol·licituds fins al proper 28 d'abril de 2017, seguint els termes indicats per la mateixa Resolució.

 

 

 

NOTA sobre la Resolució:

 

 

 

* Ampliació de 3 anys del període de carència dels préstecs formalitzats amb els Fons  de finançament en el període 2012-2016

 

 

 

* Ampliació de 3 anys del període d'amortització d'aquests mateixos préstecs.

 

 

 

* Els municipis inclosos en la relació i que estiguin interessats en l'aplicació de les mesures de la resolució, tenen fins al  28 d'abril de 2017 per fer la sol·licitud.

 

 

 

* La liquidació del pressupost de 2015 ha d'estar presentada per via telemàtica i amb firma electrònica a l'Oficina virtual

 

 

 

* El 04 de maig de 2017 la Secretaria General remetrà a l'ICO el llistat dels ajuntaments que hagin presentat la sol·licitud de l'aplicació de la mesura i complert les condicions demanades en la resolució.

 

 

 

* Aquests canvis d'ampliació de la carència i de l'amortització s'aplicaran a partir del primer venciment posterior a 31/05/2017.