OBERTA APLICACIÓ DE CAPTURA EXECUCIÓ DEL 1ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017

 

Us informem que s'ha obert la plataforma a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals de l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació de l'execució del Primer Trimestre del pressupost de l'exercici 2017.

 

La data de finalització de la tramesa és el proper 28 d'abril de 2017 a les 24:00 h.

El link per accedir a l'aplicació és el següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73  

 

Adjuntem link de la Guia per a complimentar les dades: 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_1,%202%20y%203%20_2017_Guia%20completa_v_30032017.pdf