Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Enllaç: http://bit.ly/1KZvWbR