NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET 209/2015, DE 22 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 244/2007, DE 6 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA CONSTITUCIÓ I LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS, DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I DE LES MA

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET 209/2015, DE 22 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 244/2007, DE 6 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA CONSTITUCIÓ I LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS, DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I DE LES MANCOMUNITATS DE CATALUNYA

Enllaç