NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET 208/2015, DE 22 DE SETEMBRE, DEL PROCEDIMENT PER OBTENIR ELS INFORMES PREVISTOS EN L’APARTAT 4 DE L’ARTICLE 7 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET 208/2015, DE 22 DE SETEMBRE, DEL PROCEDIMENT PER OBTENIR ELS INFORMES PREVISTOS EN L’APARTAT 4 DE L’ARTICLE 7 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL.

Enllaç