Enviament de la informació sobre venciments i liquidacions en el trimestre octubre - desembre 2015 amb destí a l'ICO dels Fons regulats en el RDL 17/2014

Us comuniquem que ja s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, l'aplicació per a l'enviament de la informació sobre venciments i liquidacions en el trimestre octubre - desembre 2015 amb destí a l'ICO dels Fons regulats en el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de caràcter econòmic.

 

Aquesta aplicació estarà oberta per les sol·licituds d'adhesió al Fons d'Impuls Econòmic de gener de 2015 i les del Fons d'Ordenació per risc financer de març de 2015.

  

Podreu trobar-la en el següent link:  https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ICOFEL/Marco/aspx/Login.aspx

 

Adjuntem link de la Guia per a complimentar les dades:  http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/ICOFEL/ManualICOFELv2.pdf

 

La plataforma romandrà oberta fins el dia 14 de setembre de 2015 a les 18.00 hores.