RECORDATORI: El proper dia 31 d'agost finalitza el termini per a la tramesa de la sol·licitud d'adhesió per part de les entitats locals a través de l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les Entitats Locals

Us recordem que el proper dia 31 d'agost finalitza el termini per a la tramesa de la sol·licitud d'adhesió per part de les entitats locals a través de l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les Entitats Locals, a:

 

 

* Fons d'Impuls Econòmic, en aquest any 2015, per finançar els venciments de préstecs formalitzats o que es prevegin formalitzar per finançar inversions financerament sostenibles, així com l'execució de sentències fermes, les entitats locals que es trobin entre les que es varen poder adherir al fons obert al febrer i març d'aquest any.

 

* Fons d'Impuls Econòmic de 2016, tant per comunicar les necessitats financeres que donin cobertura als venciments de préstecs formalitzats o que s'hagin previst formalitzar en el 2016  per atendre Inversions financerament sostenibles, com per donar cobertura a l'execució de sentències fermes que es prevegin per 2016.

 

* Fons d'Ordenació de 2016 per municipis que estan en risc financer per situació financera negativa o per les entitats locals que no es refinancen en termes de prudència financera. Aquests municipis es troben en la relació que ja ha estat comunicada mitjançant la Resolució de 23 de Juliol de 2015. També les entitats locals abans esmentades podran comunicar la previsió de les seves necessitats financeres amb l'objectiu de donar compliment en el 2016 a l'execució de sentències fermes a la que es refereix la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny.