Nota informativa sobre el Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de policia local de Catalunya

Nota informativa sobre el Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de policia local de Catalunya.

Enllaç