Nota informativa sobre la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Nota informativa sobre la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Enllaç