NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MODIFICACIONS DE L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC I DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MODIFICACIONS DE L'ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC I DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS, CONTINGUDES EN DIVERSES LLEIS PUBLICADES EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT, NÚM. 180, DE 29 DE JULIOL DE 2015.

Enllaç