Aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment de Fons d'Ordenació - prudència financera de 2016, per a municipis que no han pogut refinançar o fer novació de les seves operacions de crèdit en condicions de prudència financera,

Ja està disponible a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL  l'aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment de Fons d'Ordenació - prudència financera de 2016, per a municipis que no han pogut refinançar o fer novació de les seves operacions de crèdit en condicions de prudència financera, regulat a l'article 39.1.b) del RDL 17/2014, de 26 desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

  

  

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 22 d'agost de 2015.