Aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment de Fons d'Ordenació - risc financer de 2016.

Ja està disponible a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL  l'aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment de Fons d'Ordenació - risc financer de 2016, per a municipis que es trobin en el supòsit regulat a l'article 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 22 d'agost de 2015.