Aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment Fons d'Impuls econòmic de 2016 regulat a l'article 50 del RDL 17/2014, de 26 desembre

Ja està disponible a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL  l'aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment Fons d'Impuls econòmic de 2016 regulat a l'article 50 del RDL 17/2014, de 26 desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic

 

 

 

 
El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 22 d'agost de 2015.