Ordre HAP/1287/2015, de 23 de juny, per la qual es determinen la informació i procediments de remissió que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques tindrà amb caràcter permanent a disposició de l'Autoritat Independent de responsabilitat Fiscal

Us informem que s'ha publicat al BOE d'1 de juliol, l'Ordre HAP/1287/2015, de 23 de juny, per la qual es determinen la informació i procediments de remissió que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques tindrà amb caràcter permanent a disposició de l'Autoritat Independent de responsabilitat Fiscal, creada per la Llei Orgànica 6/2013, de 14 de novembre.