Oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la captura per a l'execució de dades del segon trimestre del pressupost de 2015 de les entitats locals

AVÍS: Oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la captura per a l'execució de dades del segon trimestre del pressupost de 2015 de les entitats locals.

 

El termini per a la tramesa finalitza el 30 de juliol de 2015 a les 24:00 hores.

 

 

**Com a novetat, a partir d'aquest 2on trimestre, en l'actualització que es faci de l'informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària, s'haurà de recollir la valoració del compliment de la regla de la despesa a final de l'exercici corrent, d'acord amb l'art. 16.4 de l'Ordre HAP 2105/2012.
 
 
Adjuntem link de la Guia per a complimentar les dades: