Obertura de les aplicacions de captura dels informes trimestrals de morositat a l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL

Us informem que ja estan obertes les aplicacions de captura dels informes trimestrals de morositat següents a l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL:

 

 

 

a) Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació i publicació del Període Mig de Pagament (PMP) calculat d'acord amb allò previst al RD 635/2014. (Obligació per a totes les entitats locals sigui quina sigui la seva població)

 


b) Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació dels Informes de Morositat, d'acord a la Llei 15/2010. (Exercici 2015 en endavant).  (Les entitats locals de població no superior als 5.000 habitants només hauran d'enviar aquesta informació al 4T de 2015)

 

  

 

 
El termini per a la tramesa finalitza el 31/07/2015.