Formulari per comunicar l'estat del compliment de la Llei 25/2012, de 27 de desembre, d'impuls de factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

 
Us informem que s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals el formulari per comunicar l'estat del compliment de la Llei 25/2012, de 27 de desembre, d'impuls de factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, per part dels ajuntaments i les diputacions provincials, no adherits al Punt General d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe).