Aplicació per a l'enviament de la informació global amb destinació a l'ICO dels imports màxims dels Fons regulats al Reial Decret-LLei 17/2014 i de les dades de contacte per a la formalització corresponents a préstecs.

Ja està oberta l'aplicació per a l'enviament de la informació global amb destinació a l'ICO dels imports màxims dels Fons regulats al Reial Decret-LLei 17/2014 i de les dades de contacte per a la formalització corresponents a préstecs.

 

Us informem que s'ha habilitat per part del MINHAP una aplicació informàtica perquè els interventors de les entitats locals proporcionin a l'ICO les quantitats màximes dels venciments de 2015 d'aquells préstecs pels quals van sol.licitar l'adhesió al Fons de Finançament i que, en el moment actual, es trobin en condicions de prudència financera.

 

Així mateix, han de facilitar-se les dades de l'Entitat Local titular dels préstecs i d'aquella persona de l'organització amb la que es pot posar en contacte l'ICO.
 
La Guia que facilita el MINHAP té com a objectiu explicar el funcionament i la forma de complimentar aquesta aplicació informàtica.

 

Trobareu l'aplicació al link següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ICOFEL/Marco/aspx/Login.aspx

La Guia explicativa la trobareu al link següent:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/GuiaRDLey17-2014DatosICO3.pdf