Nota relativa a les condicions financeres de les operacions de refinançament de les entitats locals en el marc del RDL 17/2014

 
S'ha publicat a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals la següent informació que pot ser del seu interès:

 

Nota relativa a les condicions financeres de les operacions de refinançament de les entitats locals en el marc del RDL 17/2014, de 26 de desembre, així com a les que resultaran d'aplicació en els préstecs concertats amb el Fons per al Finançament de Pagament a Proveïdors (FFPP)