Avís d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds de formalització de préstecs.

 
Us informem que s'ha publicat a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals el següent avís d'ampliació de terminis:

 

1.  Avís d'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds de formalització de préstecs per les entitats locals a les quals se'ls està aplicant retencions en la participació en tributs de l'Estat per compensar els deutes que mantenen amb el Fons per al Finançament de Pagament a Proveïdors 2 (s'amplia el termini fins al proper 29 de Març)