Nota informativa sobre la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, en allò que afecta als Recursos Humans dels Ens Locals i les Policies Locals.

 

Nota informativa sobre la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, en allò que afecta als Recursos Humans dels Ens Locals i les Policies Locals.