Nota informativa sobre la Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Nota informativa sobre la Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i administratives.