Nota relativa a la inaplicabilitat del règim d'autorització a les operacions que es formalitzin en el marc del RDL 17/2014.

 
Us informem de la publicació a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals la següent nota informativa:

 

1. Nota relativa a la inaplicabilitat del règim d'autorització a les operacions que es formalitzin en el marc del RDL 17/2014.

Link: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PlanesDeAjuste/FondoOrdenación-Autorización-Nota(10-03-15).pdf