Nota relativa al desenvolupament de procediment del Fons d'Impuls Econòmic

 
Us informem de la publicació a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals la següent nota informativa:

 

1. Nota relativa al desenvolupament de procediment del Fons d'Impuls Econòmic:

Link: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/PlanesDeAjuste/ProcedimientoFIE-Nota(10-03-15).pdf