Aplicació per a la tramesa dels PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2016-2018

Us comuniquem que ja s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la tramesa dels PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2016-2018.

 

 

Trobareu la Guia explicativa al link següent:

 

 

La plataforma estarà oberta fins el dia 23 de març a les 18.00 hores.

 

IMPORTANT: Donat que NO es disposa d'informació de la taxa de creixement per a l'exercici 2018 pel que fa a la regla de despesa, a la mateixa Guia explicativa a la seva pàgina 5, apartat "Formulario de Gastos", s'estableix que per al 2018 s'aplicarà la mateixa taxa que l'aprovada per a l'exercici 2017, per tant l'1,7%.