Resolució de 19 de febrer de 2015, de la Secretaría General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal

S'ha publicat al BOE la Resolució de 19 de febrer de 2015, de la Secretaría General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d' Economia i Hisenda.

 
 
Trobareu la Resolució al link
 
 
Us recordem que la data límit per a la tramesa d'aquesta informació al MINHAP és el 30 de juny de 2015.