Extracte de l'Acord de CDGAE de 5 de febrer de 2015 sobre condicions financeres relatives a operacions amb el Fons de Finançament d'Entitats Locals

S'ha publicat a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL la següent informació que pot ser del vostre interès:

 

 
"Extracte de l'Acord de CDGAE de 5 de febrer de 2015 sobre condicions financeres relatives a operacions amb el Fons de Finançament d'Entitats Locals (Fons d'Ordenació i d'Impuls econòmic) i a altres formalitzades amb càrrec a mecanismes addicionals de finançament".

 

 
Podeu accedir a la informació al link següent: