Resolució de 12 de febrer de 2015, de la Secretaria Gral de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es dóna compliment a l'article 41.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de des., de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de caràcter ec

Us informem que avui s'ha publicat al BOE la Resolució de 12 de febrer de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que es dona compliment a l'article 41.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

 

 
Aquesta Resolució fa referència al Fons d'Ordenació

 

 
Trobareu la Resolució al a link següent:
 
 
Així mateix podeu consultar la relació dels municipis inclosos en l'àmbit d'aplicació subjectiu d'aplicació de l'article 39.1.a) del citat RDL 17/2014, l'aplicació per a la seva presentació i consultar la Guia d'ús, a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, als links següents:
 
1. Per consultar si la vostra corporació compleix els requisits per acollir-se al Fons: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/pagosproveedores/listadoEELLFondoOrdenacion.aspx
 
2. Plataforma per a la presentació de sol.licituds:
 
3. Guia de l'usuari d'utilització de l'aplicació: