Circular 4/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre la recuperació de la paga extraordinària per part dels empleats de les Administracions Locals i del document de preguntes i respostes relatives a l'aplicació de la DA 12a de la LLe

Circular 4/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre la recuperació de la paga extraordinària per part dels empleats de les Administracions Locals i del document de preguntes i respostes relatives a l'aplicació de la DA 12a de la LLei 36/2014, 26 desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015.