Circular 3/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic en relació al Fons d'Ordenació

Circular 3/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic en relació al Fons d'Ordenació.