Document elaborat pel MINHAP amb preguntes i respostes en relació al RDL 17/2014

Us informem que s'ha publicat a l'Oficina Virtual per a la Coordinació financera amb les entitats locals, un document elaborat pel MINHAP amb preguntes i respostes en relació al RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.