Nota sobre la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en allò que afecta a la gestió dels Recursos Humans dels ens locals

Nota sobre la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en allò que afecta a la gestió dels Recursos Humans dels ens locals.